Welcome

22959: Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

0 Kuotes | 50 Books

Search:


Import Kindle clippings easily

Beta status: Bulk Kuote import!!!!Ve bir gün her ?ey bitti... O kadar basit, o kadar kati bir ?ekilde bitti ki, ilk anda i?in azametini anlamak benim için mümkün olmad?... Yaln?z biraz ?a??rd?m, bir hayli üzüldüm; fakat bu hadisenin hayat?m üzerinde bu kadar büyük, bu kadar de?i?mez bir tesiri olaca??n? asla dü?ünmedim.

Kürk Mantolu Madonna by Sabahattin Ali
Highlight on Page 164 Loc. 2355-57 | Added on Monday, April 29, 2013, 08:23 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes