Welcome

22957: Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

0 Kuotes | 50 Books

Search:


Import Kindle clippings easily

Beta status: Bulk Kuote import!!!!"Ah Raif" dedi. "Ne var?" Biraz kendini toplad?. Çabuk çabuk nefes alarak: "Hiç!" dedi, "Bugün yan?mdan ayr?lman? istemiyorum... Neden biliyor musun? Dün ak?am anlatt???n ?eylerin, sen gider gitmez, kafama hücum edeceklerini, beni bir dakika bile rahat b?rakmayacaklar?n? zannediyorum..." "Bilsem anlatmazd?m!" dedim. Ba??n? sallayarak cevap verdi: "Hay?r, öyle demek istemiyorum... Kendim için söylemiyorum... Art?k sana güvenemeyece?im! Seni yaln?z b?rakmaktan korkuyorum... Evet, bu ak?am hemen hemen hiç uyumad?m.

Kürk Mantolu Madonna by Sabahattin Ali
Highlight on Page 162 Loc. 2323-29 | Added on Monday, April 29, 2013, 08:17 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes