Welcome

22952: Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

0 Kuotes | 50 Books

Search:


Import Kindle clippings easily

Beta status: Bulk Kuote import!!!!"Demek ki insanlar birbirine ancak muayyen bir hadde kadar yakla?abiliyorlar ve ondan sonra, daha fazla sokulmak için at?lan her ad?m daha çok uzakla?t?r?yor. Seninle aram?zdaki yak?nla?man?n bir hududu, bir sonu olmamas?n? ne kadar isterdim. Beni as?l, bu ümidin bo?a ç?kmas? üzüyor... Bundan sonra kendimizi aldatmaya lüzum yok... Art?k eskisi gibi apaç?k konu?amay?z... Bunlar? ne diye, neyin u?runda feda ettik?

Kürk Mantolu Madonna by Sabahattin Ali
Highlight on Page 143 Loc. 2053-56 | Added on Monday, April 29, 2013, 07:30 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes